Basstrap xử lý phòng hoạt động ra sao

Xử lý phòng - Bass trap

Bản chất bass trap là 1 loại tiêu âm (absorber) được chuyên biệt hoá cho dải trầm khoảng dưới 300Hz

Về nguyên tắc xử lý có 2 loại :

1. Resonant absorbers : sử dụng nguyên lý cộng hưởng. Vì cộng hưởng liên quan đến tần số cộng hưởng cụ thể nên loại này có độ hiệu quả tập trung vào 1 khu vực tần số nhất định do đó nó còn gọi là Tuned Bass Trap

+ Membrance hay panel: Sử dụng màng cộng hưởng

+ Helmholtz : sử dụng dụng nguyên lý bầu cộng hưởng Helmholtz

2. Porous absorbers : sử dụng vật liệu hấp thụ. Do đó còn gọi là Boardband bass trap. Đây là loại bass trap đơn giản và dễ làm nhất.

Nhìn vào biểu đồ minh hoạ ta sẽ thấy về cách mà các loại Absorber hoạt động:

- Đường màu đỏ : là boardband bass trap hiệu quả trên 1 dải tần số thấp rộng, đối với người không chuyên nghe có vẻ tốt nhưng đây lại chính là yếu điểm của loại này. Như ta biết mỗi căn phòng ở trải trầm sẽ có tần số bị cộng hưởng và có tần số bị triệt tiêu. Boardband bass trap sẽ hoạt động kiểu “tôi không cần biết anh là ai, anh là tần số thấp tôi phải giữ anh lại”. Tuy nhiên ưu điểm của nó là rẻ, dễ chế tạo.

- Đường xanh lá : Tuned Bass trap tức là các loại bass trap sử dụng nguyên lý cộng hưởng. Đặc tính của chúng là chỉ hiệu quả ở 1 tần số nhất định do người thiết kế tạo ra. Như thế nó chỉ xử lý tần số bị vấn đề của phòng mà không can thiệp các tần số khác. Nhược điểm là khó chế tạo, phải chế tạo đúng tần số mà căn phòng đang gặp vấn đề.

- Đường xanh biển : là cách mà các loại tiêu âm tác dụng so với các loại bass trap

Nguồn: Phạm Quốc Thắng

0